-35%

THIẾT BỊ MẠNG

6GK1503-2CA01 | PROFIBUS OLM/P11

9.200.000 VNĐ
-40%

THIẾT BỊ MẠNG

6GK1503-2CB00 | PROFIBUS OLM/G11

17.360.000 VNĐ
-40%

THIẾT BỊ MẠNG

6GK1503-3CB00 | PROFIBUS OLM/G12

24.360.000 VNĐ
-38%

THIẾT BỊ MẠNG

6GK1503-4CA01 | PROFIBUS OLM/P22

20.658.000 VNĐ
-39%
12.020.000 VNĐ
-40%
11.100.000 VNĐ
-45%
17.550.000 VNĐ
GỬI EMAIL
GỬI EMAIL

GỌI NGAY
GỌI NGAY

CHAT ZALO
CHAT ZALO